Monitorul Oficial nr. 93/14.2.2013

Wkro/ February 14, 2013/ Monitorul Oficial

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
10. Decizie privind modificarea, pe baza indicelui de inflatie stabilit la nivel national, a remuneratiilor cuvenite producatorilor de opere audiovizuale prevazute in anexa la Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului avand drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R. – A.R.G.O.A. in scopul comunicarii publice si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite producatorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, precum si desemnarea organismului de gestiune colectiva Uniunea Producatorilor de Film si Audiovizual din Romania – Asociatia Romana de Gestiune a Operelor de Audiovizual (U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.) drept colector al remuneratiilor cuvenite producatorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale pentru comunicarea publica a acestor opere

Ministerul Sanatatii
85. Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale

Ministerul Sanatatii
. Norma de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale

Ministerul Justitiei
511/C. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

Ministerul Justitiei
. Norme Metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

Banca Nationala a Romaniei
1. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea raportarii contabile anuale pentru necesitati de informatii ale Ministerului Finantelor Publice, aplicabile institutiilor de credit

Banca Nationala a Romaniei
. Norme Metodologice privind intocmirea raportarii contabile anuale pentru necesitati de informatii ale Ministerului Finantelor Publice, aplicabile institutiilor de credit

Parlamentul
3. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Presedintele Romaniei
230. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Parlamentul
4. Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar

Presedintele Romaniei
231. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.