Monitorul Oficial nr. 933/17.12.2015

Admin/ December 17, 2015/ Monitorul Oficial

Camera Deputatilor
110. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Plan de actiune privind edificarea unei Uniuni a pietelor de capital COM (2015) 468

Camera Deputatilor
111. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea si de creare a unui cadru european pentru o securitizare simpla, transparenta si standardizata si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum si a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 648/2012 COM (2015) 472

Camera Deputatilor
112. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii COM (2015) 473

Presedintele Romaniei
988. Decret privind acordarea Drapelului de lupta Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Nicolae Iorga” al Judetului Botosani

Presedintele Romaniei
989. Decret pentru numirea in functia de procuror sef adjunct al Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

Guvernul
964. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome ”Monitorul Oficial”, aflata sub autoritatea Guvernului Romaniei, exercitata prin Secretariatul General al Guvernului

Guvernul
965. Hotarire privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Nationale ”Loteria Romana” – S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

Guvernul
966. Hotarire privind alocarea din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2015, a unor sume pentru finantarea cheltuielilor curente necesare functionarii Ministerului pentru Consultare Publica si Dialog Civic

Camera Deputatilor
109. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene catre Parlamentul European si Consiliu: Lucrand impreuna pentru locuri de munca si crestere economica: Rolul bancilor nationale de promovare (BNP) in sprijinirea Planului de investitii pentru Europa COM (2015) 361

Share this Post