Monitorul Oficial nr. 94/8.2.2016

Admin/ February 8, 2016/ Monitorul Oficial

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
592. Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) ”Decont special de taxa pe valoarea adaugata”

Guvernul
31. Hotarire privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si a unor unitati din subordine

Guvernul
32. Hotarire privind scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru unele unitati de cercetare-dezvoltare in domeniul agricol, ca urmare a retrocedarii in conditiile legii

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
587. Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
591. Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) ”Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”

Senatul
5. Hotarire privind Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale statelor membre in ceea ce priveste cerintele de accesibilitate aplicabile produselor si serviciilor COM (2015) 615 final

Share this Post