Monitorul Oficial nr. 941/22.12.2014

admin/ decembrie 22, 2014/ Monitorul Oficial

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificare a bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 888 din 5 decembrie 2014

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014

Curtea Constitutionala
504. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 din Codul de procedura civila

Curtea Constitutionala
502. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 lit. c) si d) si art. 53 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, raportate la cele ale art. 45 si art. 49 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 si pct. C3 lit. e) din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 si art. 54 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008

Primul-Ministru
324. Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Peter Tamas Nagy din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Primul-Ministru
325. Decizie privind transferul, la cerere, al domnului Stanisteanu Sergiu Norut din functia publica de secretar general adjunct in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Turismului in functia publica de conducere vacanta de director executiv al Directiei economice, patrimoniu, logistica si situatii de urgenta din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu

Ministerul Apararii Nationale
M.132. Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.98/2002 pentru aprobarea ”Metodologiei de evaluare a persoanelor juridice in vederea eliberarii autorizatiei/avizului pentru efectuarea de operatiuni de comert exterior cu armamente, munitii si alte produse militare”

Ministerul Finantelor Publice
1780. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014

Ministerul Finantelor Publice
. Norme Metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
161. Ordin pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantitatilor de gaze naturale rezultate din activitatea de productie necesare acoperirii consumului clientilor casnici si producatorilor de energie termica, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizata la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice, destinata consumului populatiei

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
. Metodologie de alocare a cantitatilor de gaze naturale rezultate din activitatea de productie necesare acoperirii consumului clientilor casnici si producatorilor de energie termica, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizata la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice, destinata consumului populatiei

Share this Post