Monitorul Oficial nr. 944/23.12.2014

Admin/ December 23, 2014/ Monitorul Oficial

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
839. Ordin pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, precum si pentru modificarea si completarea acestuia

Curtea Europeana A Drepturilor Omului
. Hotarire in Cauza Mocanu si altii impotriva Romaniei

Curtea Europeana A Drepturilor Omului
. Hotarire in Cauza Beraru impotriva Romaniei

Ministerul Educatiei Nationale
5120. Ordin pentru modificarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
2581. Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului national multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu finantare in anul 2014

Ministerul Sanatatii
1478. Ordin pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, precum si pentru modificarea si completarea acestuia

Presedintele Romaniei
920. Decret privind conferirea unor decoratii

Share this Post