Monitorul Oficial nr. 946/23.12.2014

Admin/ December 23, 2014/ Monitorul Oficial

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
863. Ordin privind completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 463/2014 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea

Autoritatea de Supraveghere Financiara
4. Instructiuni pentru modificarea Instructiunii nr. 3/2006 privind inregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006

Ministerul Sanatatii
1575. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate in aprovizionare de care beneficiaza asiguratii in sistemul de asigurari sociale de sanatate si a unei masuri pentru asigurarea acestora pe piata din Romania

Ministerul Fondurilor Europene
1304. Ordin privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Conditii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 ”Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii”, finantata prin Programul operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de interventie 6.2 ”Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”

Presedintele Romaniei
910. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de imprumut (Primul imprumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finantelor publice si cresterea economica) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 17 iunie 2014

Parlamentul
. Acord de imprumut intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Primul imprumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finantelor publice si cresterea economica)

Parlamentul
180. Lege privind ratificarea Acordului de imprumut (Primul imprumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finantelor publice si cresterea economica) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 17 iunie 2014

Presedintele Romaniei
907. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Georgiei privind schimbul si protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014

Parlamentul
. Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Georgiei privind schimbul si protectia reciproca a informatiilor clasificate

Parlamentul
177. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Georgiei privind schimbul si protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
866. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 486/2014 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe tara, fara regim special

Share this Post