Monitorul Oficial nr. 948/23.12.2014

Admin/ December 23, 2014/ Monitorul Oficial

Guvernul
1125. Hotarire pentru modificarea anexei nr. 35 la Hotararea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani

Guvernul
1132. Hotarire pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014

Guvernul
1133. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014

Guvernul
1134. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale

Guvernul
1135. Hotarire privind schimbarea regimului juridic al unui imobil si pentru modificarea unor acte normative

Guvernul
1136. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Apararii Nationale pe anul 2014 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014

Guvernul
1137. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

Ministerul Sanatatii
1556. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

Camera Auditorilor Financiari din Romania
73. Hotarire privind modificarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 48/2014 pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul international de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (IIA Global), editia 2013

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
865. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

Share this Post