Monitorul Oficial nr. 95/5.2.2015

Admin/ February 5, 2015/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
690. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) si (1^2) si art. 60^1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator

Banca Nationala a Romaniei
5. Circulara privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei

Camera Auditorilor Financiari din Romania
6. Hotarire pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 ”Lista auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care indeplinesc cerintele Protocolului de colaborare incheiat intre Camera Auditorilor Financiari din Romania si Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori”, aprobata prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 5/2014

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
2597. Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice ”Ghid privind proiectarea geotehnica”, indicativ GP 129-2014

Curtea Constitutionala
1. Hotarire asupra initiativei legislative a cetatenilor intitulata ”Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii”

Curtea Constitutionala
689. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si cele ale art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

Share this Post