Monitorul Oficial nr. 954/29.12.2014

Admin/ December 29, 2014/ Monitorul Oficial

Presedintele Romaniei
950. Decret privind numirea in functia de sef al Statului Major General

Monitorul Oficial
. Rectificare la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.406/2014 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 398/2013 pentru infiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sanatatii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 867 din 28 noiembrie 2014

Monitorul Oficial
. Rectificare la Hotararea Guvernului nr. 1.112/2014 pentru aprobarea actelor aditionale nr. 2 pe anul 2014 la contractele de servicii publice in transportul feroviar de calatori pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 74/2012 si prin Hotararea Guvernului nr. 455/2014, precum si a Contractului de servicii publice al Societatii Comerciale ”Softrans” – S.R.L. pentru perioada 2014-2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 934 din 21 decembrie 2014

Monitorul Oficial
. Rectificare la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014

Ministerul Fondurilor Europene
1338. Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 186 ”Competente pentru competitivitate in domeniul medical – transplant de organe, tesuturi si celule”, finantata prin Programul operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de interventie 3.2 ”Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”

Primul-Ministru
328. Decizie privind numirea domnului Stefan Stefan Danila in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei Primului-Ministru

Primul-Ministru
327. Decizie pentru numirea domnului Bogdan Nicolae Badea in functia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

Ministerul Fondurilor Europene
. Ghid Conditii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 186 ”Competente pentru competitivitate in domeniul medical – transplant de organe, tesuturi si celule”

Share this Post