Monitorul Oficial nr. 956/23.12.2015

Admin/ December 23, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Fondurilor Europene
4387. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei de cheltuieli eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
1073. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
3037. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societatii Comerciale ”Informatica Feroviara” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.” – S.A.

Ministerul Finantelor Publice
4077. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societatii Comerciale ”Informatica Feroviara” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.” – S.A.

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
3038. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societatii Comerciale ”Sere si Pepiniere CFR” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.” – S.A.

Ministerul Finantelor Publice
4076. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societatii Comerciale ”Sere si Pepiniere CFR” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.” – S.A.

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5992. Ordin privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2015-2016

Ministerul Fondurilor Europene
4385. Ordin pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013

Ministerul Sanatatii
1566. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

Ministerul Transporturilor
1307. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societatii Comerciale ”Informatica Feroviara” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.” – S.A.

Ministerul Transporturilor
1306. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societatii Comerciale ”Sere si Pepiniere CFR” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.” – S.A.

Camera Deputatilor
117. Hotarire privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: O strategie privind piata unica digitala pentru Europa COM (2015) 192

Presedintele Romaniei
1060. Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

Parlamentul
346. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

Share this Post