Monitorul Oficial nr. 964/24.12.2015

Admin/ December 24, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
. Metodologie privind modul de calcul al sumelor care se deduc procentual definitiv din aplicatiile de plata nr. 40 si 41 aferente cheltuielilor realizate in cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte incepand cu 115 din cadrul Programului operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU)

Primul-Ministru
386. Decizie privind numirea domnului Radu Horia Dorcioman in functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
3736. Ordin pentru aprobarea Procedurii privind emiterea solutiei fiscale individuale anticipate, precum si continutul cererii pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
3740. Ordin privind conditiile de delegare a competentei de solutionare a contestatiilor altui organ de solutionare

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
. Procedura privind emiterea solutiei fiscale individuale anticipate

Guvernul
62. Ordonanta urgenta pentru prorogarea unor termene prevazute de Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

Guvernul
987. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Nationale ”Administratia Canalelor Navigabile” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Guvernul
993. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar

Guvernul
994. Hotarire privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

Guvernul
1001. Hotarire privind aplicarea corectiilor financiare solicitate de Comisia Europeana in cadrul Programului operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013

Share this Post