Monitorul Oficial nr. 975/29.12.2015

Admin/ December 29, 2015/ Monitorul Oficial

Autoritatea de Supraveghere Financiara
14. Regulament privind evaluarea si aprobarea membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii-cheie in cadrul entitatilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara

Parlamentul
356. Lege pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

Presedintele Romaniei
1070. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

Parlamentul
357. Lege pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
1502. Ordin pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

Presedintele Romaniei
1071. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

Ministerul Sanatatii
1703. Ordin pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
2068. Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
3741. Ordin privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
. Instructiuni pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
3743. Ordin pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care nu realizeaza venituri, prevazute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru aprobarea unor formulare

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
. Procedura privind gestiunea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care nu realizeaza venituri, prevazute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Share this Post