Monitorul Oficial nr. 978/30.12.2015

Admin/ December 30, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
. Tratat intre Romania si Republica Kazahstan privind extradarea

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
3637. Ordin pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia

Presedintele Romaniei
1063. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre Romania si Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2014

Guvernul
. Tratat intre Romania si Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate

Parlamentul
349. Lege pentru ratificarea Tratatului dintre Romania si Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2014

Presedintele Romaniei
1062. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre Romania si Republica Kazahstan privind extradarea, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2014

Parlamentul
348. Lege pentru ratificarea Tratatului dintre Romania si Republica Kazahstan privind extradarea, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2014

Consiliul Local al Muncipiului Petrosani
. Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica carora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Petrosani pentru anul 2016, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
. Metodologie de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia

Share this Post