Monitorul Oficial nr. 981/30.12.2015

Admin/ December 30, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Finantelor Publice
4120. Ordin privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevazute la art. 270 alin. (10) si art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Autoritatea de Supraveghere Financiara
38. Norma privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale si registrul special de evidenta a activelor care le acopera

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
1457. Ordin pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
3744. Ordin privind stabilirea cazurilor speciale de executare silita, precum si a structurilor abilitate cu ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii si efectuarea procedurii de executare silita

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
3733. Ordin privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor si a procedurii de aplicare a acestora

Share this Post