Cine e si cine nu e obligat sa factureze din 2013

Admin/ October 9, 2012/ Articole

facturi online laptopIn septembrie 2012,  Codul fiscal a suferit modificari majore prin O.G. nr. 15/2012, impuse de necesitatea transpunerii Directivei nr. 45/2010.

In ceea ce priveste facturarea, au fost aduse modificari importante dar si detalieri ale unor reglementari anterioare, care au capatat un plus de claritate. Astfel, cu titlu de noutate, s-a introdus o enumerare clara a persoanelor impozabile obligate sa emite facturi si, respectiv scutite de la indeplinirea acestei obligatii. Noile reglementari se aplica de la 1 ianuarie 2013.

Potrivit modificarilor aduse art. 155 Codul fiscal, sunt obligate sa emita facturi persoanele impozabile pentru urmatoarele operatiuni:

–  pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate;
–  pentru fiecare vanzare la distanta pe care a efectuat-o, in conditiile art. 132 alin. (2) si (3); este vorba despre vanzarile la distanta care se efectueaza dintr-un stat membru spre Romania, atunci cand locul livrarii se considera in Romania, potrivit conditiilor enumerate.
– pentru livrarile intracomunitare de bunuri efectuate in conditiile art. 143 (livrari scutite de taxa) alin. (2) lit. a)-c);
– pentru orice avans incasat in legatura cu una dintre operatiunile mentionate la lit. a) si b).

Prin exceptie persoana impozabila nu are obligatia emiterii de facturi pentru operatiunile scutite fara drept de deducere a taxei conform art. 141 alin. (1) si (2).

Sunt scutite de obligatia emiterii facturii, cu exceptia cazului in care beneficiarul solicita factura, persoanele impozabile pentru urmatoarele operatiuni:

operatiuni pentru care este obligatorie emiterea de bonuri fiscale – livrarile de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul si prestarile de servicii catre populatie, pentru care este obligatorie emiterea de bonuri fiscale, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– operatiuni in care nu e necesara nominalizarea cumparatorului – livrarile de bunuri si prestarile de servicii, altele decat cele mentionate la lit. a), furnizate catre beneficiari persoane neimpozabile, altele decat persoanele juridice neimpozabile, pentru care este obligatorie emiterea de documente legal aprobate, fara nominalizarea cumparatorului, cum ar fi:

  • transportul persoanelor pe baza biletelor de calatorie sau abonamentelor
  • accesul pe baza de bilet la: spectacole, muzee, cinematografe, evenimente sportive, targuri, expozitii;

– operatiuni care prin natura lor nu permit furnizorului/prestatorului identificarea beneficiarului
– livrarile de bunuri si prestarile de servicii, altele decat cele mentionate la lit. a) si b), furnizate catre beneficiari, persoane neimpozabile, altele decat persoanele juridice neimpozabile, care prin natura lor nu permit furnizorului/prestatorului identificarea beneficiarului, cum sunt:

  •  livrarile de bunuri efectuate prin automatele comerciale
  • serviciile de parcari auto a caror contravaloare se incaseaza prin automate
  • servicii de reincarcare electronica a cartelelor telefonice preplatite.

Persoana impozabila care nu are obligatia de a emite facturi conform prezentului articol poate opta pentru emiterea facturii.

Alte modificari privind facturarea se refera la:

– introducerea unor mentiuni obligatorii care trebuie inscrise in facturi – «TVA la incasare»,  «regimul marjei-agentii de turism», «regimul marjei-bunuri second-hand», «regimul obiecte de colectie si antichitati»
– definirea ariei documentelor considerate facturi, avand in vedere si noile reglementari privind factura electronica; reglementarea unor aspecte ce tin de factura electronica, in special «autenticitatea originii facturii» si modul de stocare a facturilor electronice
– detalierea regulilor de facturare in functie de locul livrarii de bunuri sau prestarii de servicii
– emiterea facturii simplificate – valoarea facturii, inclusiv TVA trebuie sa fie mai mare de 100 de euro dar mai mica de 400 de euro; nu se vor putea emite facturi simplificate pentru livrari la distanta, livrari intracomunitare de bunuri, operatiuni pentru care locul impozitarii este considerat a fi in afara Romaniei.

Ministerul Finantelor Publice va emite Norme metodologice de aplicare a prevederilor art. 155 din Codul fiscal.

Share this Post