Condică de prezență vs. Pontaj sau cum se înscrie prezenţa angajaților care prestează servicii în afara sediului firmei

Octavian Nicola/ December 12, 2017/ Articole, Reviste

ORA PLECĂRII SPRE PRIMUL CLIENT, ÎNSCRISĂ ÎN FOAIA COLECTIVĂ DE PREZENȚĂ

În acest sens, expertul în legislația muncii, Adrian Bucur, explică în Revista Română de Drept al Muncii nr. 5/2017 că “și, în acest caz, angajatorul va ține evidența orelor prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru”.  „În acesta situație, angajatorul stabileşte care este primul client și va înscrie în foaia colectivă de prezență (pontaj) ora la care salariatul pleacă de la domiciliu către acest prim client”, se mai arată în articolul din revista editată de Wolters Kluwer România.

DEPLASĂRILE DE LA DOMICILIU LA PRIMUL, RESPECTIV ULTIMUL CLIENT, TIMP DE LUCRU, CONFORM JUDECĂTORILOR CJUE

Adrian Bucur argumentează opinia sa din Revista Română de Drept al Muncii nr. 5/2017 prezentând modul în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit într-o cauză. Conform judecătorilor europeni, articolul 2 punctul 1 din Directiva nr. 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru trebuie interpretat în sensul că, […] lucrătorii care nu au un loc de muncă fix sau obișnuit, timpul de deplasare pe care aceşti lucrători îl consacră deplasărilor zilnice de la domiciliu la locurile în care se află primul și, respectiv, ultimul client desemnați de angajator constituie timp de lucru în sensul acestei dispoziții”.

OBLIGAȚII ALE ANGAJATORULUI DE EVIDENȚĂ LA LOCUL DE MUNCĂ

Dezbaterile au apărut ca urmare a modificării recente a art. 119 din Codul muncii, prin O.U.G. nr. 53/2017, prin care s-a stabilit că angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru. Elementul de noutate, așa cum arată expertul în legislația muncii, Adrian Bucur, în revista editată de Wolters Kluwer România, este că evidența orelor prestate de fiecare salariat se va ține la locul de muncă și va conține ora de începere și ora de sfârșit a programului de lucru.

NECESITATEA EXISTENȚEI UNEI CLAUZE DE MOBILITATE ÎN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Potrivit expertului amintit, “analizând textul de lege invocat costatăm că nu se impune angajatorilor o anumită formă a evidenței orelor prestate de fiecare salariat (pontaj) și nici nu poate fi vorba de existența unei condici de prezență în care salariatul să înscrie ora de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru, confirmând prin semnătură prestarea muncii în acest interval”. Așadar, “pentru angajații care prestează servicii la terţi, cum ar fi agenții de vânzări sau oamenii de service care prestează servicii la domiciliul clientului este necesar să existe în contractul individual de muncă o clauză de mobilitate prin care părțile stabilesc că executarea obligațiilor de serviciu nu se realizează într-un loc stabil de muncă”, se mai precizează în articolul din Revista Română de Drept al Muncii nr. 5/2017.

Share this Post