Despre profesia de detectiv particular in Romania (II)

Wkro/ March 27, 2014/ Articole

detectiv particularAutor: Stefan GHEORGHIES

In prima parte a acestui articol am aruncat o privire generala asupra profesiei de detectiv particular. Am trecut in revista conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a putea dobandi calitatea de detectiv particular, aratand ulterior si modul efectiv de dobandire a calitatii in urma verificarii conditiilor si sustinerii unei examinari. Ultimul paragraf a vizat o scurta introducere in sfera drepturilor si obligatiilor unui detectiv particular, prezetand dispozitiile art. 11.

Includem in sfera drepturilor atribuite celor care exercita profesia dreptul acestora de a se dota si de a folosi mijloace tehnice de investigare si comunicatii permise de lege, dreptul de a organiza cursuri si alte activitati de pregatire profesionala, dreptul de a se afilia in asociatii profesionale. Un drept esential in desfasurarea activitatii il reprezinta cel de a solicita de la autoritatile publice date despre persoane, bunuri sau situatii necesare detectivului particular in procesul de investigare. Trebuie sa avem in vedere faptul ca aceste date nu trebuie sa fie clasificate si nici nu trebuie sa aduca atingere dreptului la viata intima familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale ale persoanei vizate (art. 14).

Sfera obligatiilor unui detectiv particular se bucura de o reglementare cu mult mai riguroasa. In acest sens, legea prevede o serie de obligatii de la a caror executare acestia nu se pot sustrage. O prima obligatie vizeaza necesitatea prestarii serviciilor numai in baza unei conventii scrise incheiate cu clientul. Detectivul particular are obligatia de a comunica date si informatii procurorului sau instantei de judecata in scopul solutionarii unor cauze penale. Mai mult, in cazul in care constata ca informatiile obtinute vizeaza siguranta nationala, acesta are obligatia de a sesiza de indata autoritatile cu atributii in domeniu.

Intr-o anumita masura, desi cele doua profesii sunt complet diferite, detectivul particular are anumite obligatii care se regasesc si in cadrul profesiei de avocat. Astfel, acesta trebuie sa manifeste probitate si constiinciozitate profesionala, scopul activitatii sale fiind aflarea adevarului in cauza pentru care a fost angajat. Confidentialitatea si secretul profesional sunt prezente in cadrul acestei profesiei. Astfel, conform art. 12 lit. c), trebuie sa pastreze, chiar si dupa incetarea calitatii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele si imprejurarile despre care a luat cunostinta in timpul desfasurarii activitatii.

Prevede legea incompatibilitati pentru aceasta profesie? Ce ii este interzis unui detectiv particular sa faca? Desi aceasta profesie nu are la prima vedere un statut bine fixat, discutia asupra situatiilor de incompatibilate este transata de catre lege. Art. 10 prevede ca profesia de detectiv particular este incompatibila cu activitatea salarizata in cadrul altor profesii, care implica exercitiul autoritatii publice; activitati care influenteaza independenta profesiei ori contravin bunelor moravuri si exercitarea nemijlocita de fapte de comert, cu exceptia celor conforme obiectului de activitate si indeplinirii atributiilor specifice. Am putea formula anumite retineri in legatura cu o interpretare a prevederii incompatibilitatii cu activitati care influenteaza indepedenta profesiei ori contravin bunelor moravuri, insa probabil aceasta interpretare va fi realizata de la caz la caz.

Trebuie sa avem in vedere, ca o ultima idee, si o serie de interdictii. Detectivul particular nu poate face investigatii cu privire la activitatea personalului reprezentantelor diplomatice si consulare sau a organizatiilor internationale cu statut similar; activitatea persoanelor, desfasurata permanent ori temporar, cu orice titlu, in interesul autoritatilor publice, institutiilor sau altor persoane juridice de interes public ori in serviciile de interes public; datele confidentiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale si la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexuala, sanatatea, originea sociala ori etnica a unei persoane; cauzele penale aflate in lucru la organele judiciare si activitatile specifice desfasurate de institutiile cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.

Cu titlul de concluzie, dincolo de prevederile legale, putem gasi anumite avantaje in cadrul profesiei de detectiv particular. Astfel, un argument major il reprezinta nevoia de informatii si de securitate privata, manifestata prin faptul ca detectivul particular este un profesionit care isi exercita profesia in conditiile legii, iar principiile care ii guverneaza activitatea vizeaza impartialitatea, responsabilitatea, loialitatea si cel mai important, discretia. O comparatie a profesiei cu cea a lucratorului din structurile specializate de stat trebuie sa aiba in vedere anumite criterii precum operativitatea in rezolvarea cazului, dar si simplitatea unor proceduri.

Citeste si: Despre profesia de detectiv particular in Romania (I)

Surse:

  1. iDrept – Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
  2. Scoala de detectivi particulari ‚Confident’
  3. Foto
Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.