Extras din Hotararea nr. 1225 privind organizarea Directiei Centrale de Statistica

Wkro/ March 11, 2013/ Articole

anuar statisticaAutor: Stefan GHEORGHIES

Hotararea nr. 1225 din 5 august 1957 prevede o serie de norme structurate pe cinci capitole care fac referire la atributiile, organizarea, respectiv o serie de dispozitii comune privind desfasurarea activitatii Directiei Centrale de Statistica.

Capitolul I face trimitere la competenta acestei Directii: „Evidenta si statistica in Republica Populara Romina este organizata, indrumata si controlata de un organ central de stat, Directia Centrala de Statistica de pe linga Consiliul de Ministri”.

Capitolul II prevede atributiile Directiei Centrale de Statistica. Un prim paragraf urmareste o serie de atributii generale ale Directiei, printre care se numara:

–          intocmirea statisticii economice si social-cultura a tarii si regiunilor sale;
–          indrumarea si verificarea in munca statistica a ministerelor si celorlalte organe centrale, comitete executive ale sfaturilor populare si unitatilor subordonate acestora;
–          asigurarea unitatii metodologice a lucrarilor statistice;
–          coordonarea evidentei si statisticii economiei nationale si a vietii social-culturale.

Astfel, Directia era abilitata sa culeaga, sa prelucreze si sa analizeze materialele statistice, putea efectua prin aparatul propriu sau in colaborare cu ministerele si celelalte organe centrale sau comitete executive recensaminte, anchete, monografii si alte cercetari statistice, in vedere obtinerii datelor pentru indeplinirea atributiilor. Directia Centrala de Statistica avea obligatia de a prezenta Consiliului de Ministri modul de indeplinire a planurilor, comunicandu-i acestuia rezultatele activitatilor intreprinse si concluziile privind domeniile de activitate supuse anchetelor.

Totodata, Directia era competenta sa intocmeasca comunicate asupra indeplinirii planurilor de stat privind dezvoltarea economiei nationale, precum si sa aprobe indicatorii necesari ministerelor si celorlalte organe centrale, precum si comitetelor executive. Dincolo de colaborarea cu ministerele, Directia isi desfasura activitea in stransa legatura cu Comitetul de Stat al Planificarii. In acest sens, Comitetul de Stat pentru Planificare aviza darile de seama statistice de stat centralizate. Directia Centrala de Statistica elabora metodologia pentru calculul indicatorilor de plan si statistici cu avizul Comitetului de Stat pentru Planificare. Datele statistice culese erau ulterior furnizate Comitetului.

Atributiile Directiei se extindeau si in cadrul Ministerelor. Din aceasta perspectiva, indruma din punct de vedere metodologic munca de evidenta si statistica din ministere si celelalte organe centrale, comitete executive ale sfaturilor populare si unitatilor subordonate acestora. Directia verifica si respectarea dispozitiilor legale si a instructiunilor date pe baza lor.

Alte atributii specifice Directiei constau in publicarea materialului statistic privind dezvoltarea economica si social-culturala a tarii, prin anuare, buletine si alte publicatii statistice pentru informarea generala si pentru munca de cercetare stiintifica. Directia intretinea relatii cu institutiile si organizatiile de specialitate din alte tari, in ceea ce privea schimbul de date, metodologia statistica, precum si procedeele folosite pentru rationalizarea si mecanizarea evidentei.

Capitolul III face referire la organizarea Directiei Centrale de Statistica. Aceasta era condusa de un director general numit prin Hotarare de Consiliul de Ministri. Acesta este ajutat de catre directori generali adjuncti numiti prin Hotarari ale Consiliului de Ministri, de Colegiu si de Consiliul Stiintifico-Metodologic. Consiliul Stiintifico-Metodologic functiona ca organ consultativ, atributiile si sarcinile sale fiind prevazute in Regulamentul de organizare si functionare al Directiei Centrale de Statistica. Membrii Consiliului erau numiti de catre directorul gereral al Directiei.

Capitolul IV descrie modul in care Ministerele si celelalte organe centrale, comitete executive ale sfaturilor populare si unitatilor subordinate lor isi desfasurau activitea din punctul de vedere al actelor care tineau de competenta Directiei. Astfel, cu titlu exemplificativ, acestea erau obligate sa completeze si sa inainteze dari de seama statistice si sa le puna la dispozitia Directiei Centrale de Statitisca. Activitatile pe aceasta ramura erau strict supravegheate de catre Directie.

Sursa: Colectia de Hotariri si Dispozitii ale Consiliului de Ministri al Republicii Socialiste Populare Romine, anul VI, nr. 70 – 26 octombrie 1957.

Foto

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.