Modificarile legii societatilor comerciale – aprobate prin Lege

Wkro/ November 5, 2012/ Articole

Pe 31 octombrie 2012 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 736/2012 ‚ Legea nr. 193/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Legea aproba fara alte modificari O.U.G nr. 2/2012 publicata in martie 2012 prin care se aduceau modificari Legii societatilor comerciale impuse de necesitatea transpunerii in legislatia nationala a Directivei nr. 2009/109/CE.

Reamintim ca principalele modificari aduse de O.U.G nr. 2/2012 priveau:

  • renuntarea la expertizarea aportului in natura in cazul societatilor nou infiintate prin fuziune sau divizare, daca proiectul de fuziune/divizarea a fost examinat de un expert independent;
  • renuntarea la expertizarea aportului in natura in cazul majorarii de capital a societatii absorbante (fuziune prin absorbtie), daca proiectul de fuziune/divizare a fost examinat de un  expert independent;
  • inlocuirea in anumite cazuri, a publicitatii prin Monitorul Oficial cu publicitatea prin afisare pe pagina proprie de internet a societatii comerciale (publicitatea proiectului de fuziune/divizare), cu informarea tertilor asupra modalitatii de publicitate alese prin inregistrarea  unei mentiuni in acest sens in registrul comertului;
  • intocmirea situatiilor financiare pre-fuziune/divizare devine facultativa daca societatea comerciala publica rapoarte semestriale in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital;
  • elaborarea raportului administratorilor care explica proiectul de fuziune/divizare nu mai este necesara daca toti actionarii decid astfel;
  • fuziunea prin absorbtie a unei societati detinute in procent de 90% de societatea-mama este supusa unei proceduri simplificate: nu sunt necesare rapoartele administratorilor si expertilor independenti si nu este necesara respectarea cerintelor de informare a actionarilor (nu se impune societatilor participante la fuziune sa puna la dispozitia actionarilor a proiectului de fuziune, a rapoartelor actionarilor, a situatiilor financiare);
  • simplificarea mecanismului de informare a actionarilor-asociatilor cu privire la fuziune-divizare – documentele sunt puse la dispozitia actionarilor/asociatilor prin afisare pe pagina de internet a societatii, instituirea posibilitatii de a fi furnizate actionarilor/asociatilor copii electronice ale documentelor fuziunii-divizarii.
Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.