Noutate editorială: Dreptul concurenței. Regândirea premiselor antitrust

Admin/ November 23, 2016/ Noutati, Recomandari

Cartea „Dreptul concurenței. Regândirea premiselor antitrust”, lansată de Wolters Kluwer România în format digital analizează fundamentarea și dezvoltarea dreptului concurenței pe dimensiunile istorică, economică, socială și juridică. Autorul volumului, Emil Duhnea, propune cercetarea susținută chiar a ipotezei puternice, dar întru totul neabordată de către doctrină, aceea că dreptul concurenţei are la bază o înţelegere eronată a procesului competitiv de piaţă şi, prin urmare, departe de a fi garantul unei economii capitaliste, a schimbului liber, este în fapt o piedică.

dreptulconcurentei-coperta

PERSPECTIVĂ ÎNDRĂZNEAȚĂ. Întregul volum se apleacă asupra dreptului concurenţei aşa cum a apărut el la sfârşitul secolului al XIX-lea şi, drept urmare, se axează în primul rând în jurul Statelor Unite ale Americii şi, implicit, mai degrabă asupra dreptului antitrust decât dreptului concurenţei european. Originile acestuia din urmă, însă, se regăsesc în mod direct în dreptul american, astfel că importanţa dreptului antitrust şi a Legii Sherman pentru dreptul concurenţei european este evidentă.  Perspectiva îndrăzneață adusă în prim-plan de Emil Duhnea pornește de la prezentarea curentelor determinante, a tuturor actorilor importanţi şi a tuturor elementele cauzale ale adoptării Legii Sherman în SUA, act normativ care marchează începuturile dreptului concurenței, ca ramură de drept.

O NOUĂ DEFINIȚIE. Incursiunea autorului are rolul tocmai de a înlătura confuziile, prejudecăţile şi analizele superficiale privind apariția și dezvoltarea acestei ramuri de drept. În urma analizei sale, Emil Duhnea propune chiar reformularea majoră a definiției dreptului concurenței, afirmînd că acesta, de fapt, reprezintă “acea ramură de drept care a luat naştere pe cale legiferatoare şi contrar evoluţiei legii în tradiţia common law ca urmare a presiunilor politice ale anumitor grupuri de interese într-un scop protecţionist în faţa acelor acumulări de capital, susţinute de politicile statale existente, care prin scăderea costurilor şi preţurilor afectau <stabilitatea preţurilor> şi profiturilor grupurilor de interese menţionate”. Aşadar, după cum concluzionează autorul, “ilustrând observaţia că o intervenţie guvernamentală în economie va atrage în mod necesar şi altele, dreptul concurenţei s-a născut ca o măsură protecţionistă de interes privat”.

SCHIMBAREA TENDINȚEI. În cuvântul înainte al lucrării, conf. univ. dr. Adriana Almășan, una dintre personalitățile dreptului concurenței din România arată că “dreptul concurenței are fundamente și principii comune, indiferent de sistemul juridic la care se raportează, iar lipsa cercetării judicioase a acestor două elemente în literatura juridică românească de până în prezent a generat percepția comună că dreptul concurenței reprezintă simple seturi de reguli, dificil de armonizat cu buna conducere a unei afaceri profitabile, care trebuie învățate ca atare fără prea multe întrebări”. Or, potrivit profesorului de drept amintit, „această lucrare reprezintă o foarte plăcută schimbare a acestei tendințe”, prin aceea că “autorul, un tânăr jurist pasionat de economie, pornind dinspre izvoarele dreptului concurenței, critică regulile de concurență din acea perspectivă care este confortabilă doar unui profund cunoscător”. Astfel, lucrarea lui Emil Duhnea, “Dreptul concurenței. Regândirea premiselor antitrust” reprezintă un instrument util atât pentru studenții ]n drept ;i economie, cât și pentru practicienii care vor să aprofundeze bazele dreptului concurenței.

 

Share this Post