Recuperarea pagubelor produse de angajati

Wkro/ August 3, 2012/ Articole

Raspunderea patrimoniala a salariatilor

Orice angajator poate obtine de la angajatii sai recuperarea pagubelor produse de acestia ca urmare a faptelor lor ilicite, daca aplica corect dispozitiile Codului Muncii privind raspunderea patrimoniala a angajatilor. in practica aceste situatii pot aparea frecvent iar angajatorul trebuie sa stie ce poate face din punct de vedere legal.
Raspunderea patrimoniala exista numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii in mod cumulativ:
– calitatea de salariat al angajatorului pagubit a celui ce a produs paguba;
– fapta ilicita si personala a salariatului, savarsita in legatura cu munca sa;
– prejudiciul cauzat patrimoniului angajatorului;
– raportul de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu – vinovatia salariatului;
Lipsa unei singure conditii din cele enumerate mai sus inlatura raspunderea patrimoniala.

Modalitatile de recuperare a prejudiciului

Principalele modalitati de stabilire si recuperare a prejudiciului produs angajatorului – atat in cazul raspunderii patrimoniale cat si a obligatiei de restituire – sunt acordul partilor ori actiunea in justitie.

Ce trebuie sa stim despre acordul partilor

– Valoarea pagubei nu poate fi mai mare decat echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie
– Partile trebuie sa incheie un inscris
Din pacate, acordul partilor poate interveni numai in ipoteza unei pagube care „nu poate fi mai mare decat echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie” [art. 254 alin. (4) din Codul muncii].
El trebuie consemnat intr un inscris din care trebuie sa rezulte:
– recunoasterea celui in cauza ca a produs o paguba celeilalte parti contractante, inclusiv prin incasarea unei sume nedatorate;
– descrierea pagubei (in ce consta);
– cuantumul acestei pagube si modul de stabilire (evaluarea);
– caile de recuperare a prejudiciului (acoperirea acestuia printr o singura plata si la ce data sau prin plata acestuia in rate la salariu ori la diferite alte date).

IMPORTANT!

Retinerile se pot face intr-un termen de maxim 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata.
De subliniat este ca nu se fac retineri din salariu decat conform Codului muncii, dar angajatorul poate incheia un acord cu salariatul prin care sa stabileasca modalitatea de plata a prejudiciului, salariatul platind personal la casierie, fie in rate, fie printr-o singura plata pentru achitarea integrala a prejudiciului.

Ce trebuie sa stim despre actiunea in justitie

– Actiunea trebuie introdusa la tribunalul de la sediul ori domiciliul angajatorului
– Atentie! Nu trebuie sa treaca mai mult de 3 ani de la data producerii pagubei
– Proba prejudiciului trebuie facuta de angajator

In situatia in care partile nu se inteleg, cand salariatul nu recunoaste producerea pagubei ori nu este de acord in ceea ce priveste cuantumul acesteia, sau, incalcand invoiala partilor ori angajamentul asumat, refuza despagubirea, singura cale aflata la indemana angajatorului pagubit este aceea de a sesiza instanta competenta, adica tribunalul de la sediul ori domiciliul sau.
Sarcina probei revine angajatorului.
Termenul de sesizare a instantei este de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data producerii pagubei.
Astfel de actiuni sunt scutite de taxa de timbru.

asist. univ. dr. Laura GEORGESCU
avocat in Baroul Bucuresti

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.