Seminar WKRO: Frauda fiscală. Aplicarea jurisprudenței CJUE

Octavian Nicola/ April 6, 2017/ Articole

Tudor Dumitru Vidrean-Căpușan, un avocat cu experiență în procedurile preliminare în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, va prezenta, într-un seminar Wolters Kluwer România, principalele elemente ale conceptului de fraudă fiscală în dreptul european și transpunerea acestora în dreptul național român. În acest sens, va aborda într-o manieră practică inclusiv interpretarea prevederilor din Codul fiscal privind “tranzacțiile artificiale”, precum și cele din Legea privind combaterea evaziunii fiscale referitoare la “operațiunile fictive”.

INFLUENȚA JURISPRUDENȚEI CJUE. De la debutul crizei financiare internaționale din 2008, fenomenul fraudei fiscale și problemele asociate acestuia au început să fie mult mai atent observate atât de legiuitori, autoritățile de impunere a legii, cât și de mediul privat. Pentru statele membre ale Uniunii Europene, Curtea de Justiție de la Luxembourg (CJUE) are un rol primordial pentru definirea termenului de “fraudă fiscală” și fixarea limitelor acestui concept, tratând acest subiect într-o bogată jurisprudență. Astfel, avocatul Tudor Dumitru Vidrean-Căpușan, unul dintre coautorii valoroasei lucrăriCodul de procedură fiscală. Comentariu pe articole”, apărută la Ed. Solomon, 2016, va surprinde în cadrul seminarului Wolters Kluwer România influența dreptului european în domeniul fiscal asupra dreptului românesc și va prezenta care este stadiul actual al jurisprudenței naționale fiscale și penale în materie de fraudă fiscal.

EXPERIENȚĂ ÎN PROCEDURI PRELIMINARE CJUE. Profesioniștii dreptului, dar și contabilii, consultanții financiari și fiscali și managerii de companii vor putea audia în cadrul seminarului de la 21 aprilie 2017, orele 14:00 – 18:00, Sala de cursuri Wolters Kluwer România din Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, Clădirea Green Gate, etaj 6, sector 5, București, și concluziile din practică pe care lectorul evenimentului, avocatul Tudor Dumitru Vidrean-Căpușan le-a tras în urma implicării sale profesionale în mai multe proceduri preliminare din fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, în cauze cu impact important cum ar fi cauza Salomie/Oltean, un litigiu de natură fiscală având ca obiect contestaţii împotriva unor decizii de impunere privind aplicarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) unor vânzări de bunuri imobile sau cauza Capoda.

Pentru înscrieri, click pe imaginea de mai jos sau mergeti la aceasta adresa: http://info.wolterskluwer.ro/frauda-fiscala/

Banner - Fraude fiscale-950x230

 

 

Share this Post