Monitorul Oficial nr. 113/14.2.2014

Wkro/ February 14, 2014/ Monitorul Oficial

Guvernul
6. Ordonanta urgenta privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” – S.A. Medias si pentru modificarea unor acte normative

Curtea Constitutionala
17. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora

Consiliul Local al Municipiului Adjud
. Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile care primesc subventii de la bugetul local al municipiului Adjud, judetul Vrancea, in anul 2014, precum si cuantumul acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Autoritatea de Supraveghere Financiara
271. Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii A-ZET BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Guvernul
84. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonoma de interes national aflata sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

Guvernul
83. Hotarire privind aprobarea ajutorului de stat care se acorda producatorilor de cartofi afectati de organismele de carantina daunatoare culturii cartofului

Guvernul
82. Hotarire privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII

Guvernul
76. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea incalcarilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de marfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum si a sanctiunilor si masurilor aplicabile in cazul constatarii acestor incalcari

Curtea Constitutionala
24. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedura penala

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.