Monitorul Oficial nr. 122/19.2.2014

Wkro/ February 19, 2014/ Monitorul Oficial

Camera Deputatilor
3. Hotarire privind vacantarea unui loc de deputat

Ministerul Educatiei Nationale
3045. Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2014

Camera Deputatilor
5. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice si Monetare COM (2013) 690

Curtea Constitutionala
25. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 140^3 alin. 1 teza finala din Codul de procedura penala

Guvernul
85. Hotarire privind aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 16 iulie 2013, 4 septembrie 2013 si, respectiv, 30 septembrie 2013 la Acordul de imprumut in valoare de 60,0 milioane dolari SUA dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, pentru finantarea Proiectului ”Economia bazata pe cunoastere”, semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
229. Ordin privind nominalizarea punctelor de debarcare si a centrelor de prima vanzare in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale, cu exceptia ariilor naturale protejate

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
19. Ordin privind aprobarea Listei preturilor de referinta, pe specii si sortimente, stabilite pentru anul 2014, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevazute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

Ministerul Sanatatii
167. Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

Ministerul Sanatatii
. Norma de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.