Monitorul Oficial nr. 125/20.2.2014

Wkro/ February 20, 2014/ Monitorul Oficial

Autoritatea de Supraveghere Financiara
15. Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii UNION FIRST INSURANCE BROKERS – S.R.L.

Autoritatea de Supraveghere Financiara
13. Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii INTERASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Ministerul Finantelor Publice
247. Ordin privind stabilirea ratelor de dobanzi practicate de Trezoreria Statului

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
43. Ordin pentru modificarea si completarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale, cu exceptia ariilor naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 128/2012

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
22. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerintelor tehnice care trebuie indeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, precum si pentru stabilirea conditiilor de aprobare a acestora pe teritoriul Romaniei

Guvernul
67. Hotarire privind aprobarea Listei cuprinzand 3 obiective de investitii prioritare din infrastructura de gospodarirea apelor si de mediu, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestora

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.