Monitorul Oficial nr. 125/18.2.2015

Admin/ February 18, 2015/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
671. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 si 4 si art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat in redactarea anterioara modificarii acesteia prin Legea nr. 244/2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat

Guvernul
87. Hotarire pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii ”C.N.I.” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Guvernul
84. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 311/2007 privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Regiei Autonome ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” in administrarea Directiei Nationale Anticoruptie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

Guvernul
83. Hotarire privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil inscris in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a lucrarilor de reabilitare

Guvernul
82. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Administratia Nationala ”Apele Romane”, aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor

Guvernul
80. Hotarire pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate

Curtea Constitutionala
672. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 alin. (1) lit. b) teza finala, respectiv sintagma ”rezolutia de clasare este definitiva”, in ipoteza prevazuta de art. 45 alin. (4) lit. b), prin raportare la art. 47 alin. (3) teza intai din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Share this Post