Monitorul Oficial nr. 126/18.2.2015

Admin/ February 18, 2015/ Monitorul Oficial

Camera Deputatilor
4. Decizie privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor

Senatul
10. Hotarire pentru numirea unui judecator la Curtea Constitutionala

Senatul
9. Hotarire pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Senatul
8. Hotarire privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotararea Senatului nr. 28/2005

Senatul
7. Hotarire privind convocarea Consiliului National de Integritate

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
. Metodologie privind recunoasterea automata a calitatii de conducator de doctorat, in Romania, pentru persoanele care au obtinut aceasta calitate in una dintre tarile Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si in Confederatia Elvetiana si in universitati de prestigiu ale lumii

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
3191. Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea automata a calitatii de conducator de doctorat, in Romania, pentru persoanele care au obtinut aceasta calitate in una dintre tarile Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si in Confederatia Elvetiana si in universitati de prestigiu ale lumii

Ministerul Finantelor Publice
169. Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise in vederea despagubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme

Guvernul
100. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Guvernul
88. Hotarire privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru actiunea de protocol cu caracter deosebit ”Reuniunea Comitetului Executiv al Asociatiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB) si Conferinta Internationala Integritate Electorala si Cooperare Regionala”, organizata de Autoritatea Electorala Permanenta in perioada 25-26 martie 2015

Guvernul
86. Hotarire privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului pentru Societatea Informationala

Guvernul
85. Hotarire privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Directia pentru Agricultura Mures, trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor bunuri in vederea scoaterii din functiune si casarii, in conditiile legii, si modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Share this Post