Monitorul Oficial nr. 127/18.2.2016

Admin/ February 18, 2016/ Monitorul Oficial

Senatul
11. Hotarire cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare COM (2015) 583 final

Senatul
12. Hotarire cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 in scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor COM (2015) 586 final

Senatul
13. Hotarire privind propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea terorismului si de inlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului COM (2015) 625 final

Curtea Constitutionala
822. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Curtea Constitutionala
825. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedura penala

Curtea Constitutionala
863. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

Autoritatea de Supraveghere Financiara
13. Norma pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

Camera Consultantilor Fiscali
2. Hotarire privind aprobarea Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2016

Share this Post