Monitorul Oficial nr. 15/10.1.2014

Admin/ January 10, 2014/ Monitorul Oficial

Consiliul Local al Muncipiului Petrosani
. Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile carora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Petrosani pentru anul 2014, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Curtea Europeana A Drepturilor Omului
. Hotarire in Cauza Sindicatul ”Pastorul cel Bun” impotriva Romaniei

Agentia Nationala a Functionarilor Publici
4137. Ordin privind aprobarea modalitatii de desfasurare a Programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici pentru anul 2013

Guvernul
3. Hotarire privind completarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala

Guvernul
2. Hotarire privind completarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 175/2010

Guvernul
1. Hotarire privind completarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

Curtea Constitutionala
424. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) si (3) si art. 6 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Presedintele Romaniei
6. Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor masuri de contractare si/sau garantare de finantari rambursabile de catre municipiul Bucuresti

Parlamentul
6. Lege privind stabilirea unor masuri de contractare si/sau garantare de finantari rambursabile de catre municipiul Bucuresti

Presedintele Romaniei
4. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

Parlamentul
4. Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

Presedintele Romaniei
3. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Departamentului pentru Energie

Parlamentul
3. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Departamentului pentru Energie

Presedintele Romaniei
2. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

Parlamentul
2. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

Share this Post