Monitorul Oficial nr. 152/3.3.2014

Wkro/ March 3, 2014/ Monitorul Oficial

Ministerul Sanatatii
209. Ordin privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 422/2013

Primul-Ministru
75. Decizie privind exercitarea atributiilor presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

Primul-Ministru
74. Decizie privind exercitarea atributiilor presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

Primul-Ministru
73. Decizie privind exercitarea atributiilor directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor

Primul-Ministru
72. Decizie privind eliberarea, la cerere, a doamnei Adriana Dontu din functia de director general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor

Guvernul
129. Hotarire privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat in domeniul public al statului si darea in administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie, aflata sub autoritatea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice

Guvernul
127. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N.

Guvernul
120. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.570/2007 privind infiintarea Sistemului national pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al retinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de sera, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum si pentru stabilirea unor masuri de punere in aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare si de raportare a emisiilor de gaze cu efect de sera, precum si de raportare, la nivel national si al Uniunii, a altor informatii relevante pentru schimbarile climatice si de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE

Guvernul
112. Hotarire pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

Presedintele Romaniei
258. Decret pentru numirea unui consilier prezidential

Presedintele Romaniei
257. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

Presedintele Romaniei
256. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

Presedintele Romaniei
255. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

Presedintele Romaniei
254. Decret privind eliberarea din functie a unui judecator

Presedintele Romaniei
253. Decret privind eliberarea din functie a unui judecator

Presedintele Romaniei
252. Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 si semnat de Romania la Bratislava la 27 mai 2011, la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, adoptata la Kiev la 22 mai 2003

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.