Monitorul Oficial nr. 195/24.3.2015

Admin/ March 24, 2015/ Monitorul Oficial

Senatul
15. Hotarire cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Investitii Strategice si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 si (UE) nr. 1.316/2013 – COM (2015) 10 final

Guvernul
185. Hotarire pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 27 august 2014 si la Paris la 12 noiembrie 2014 la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantarii proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din Romania, semnat la Bucuresti la 12 decembrie 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006

Primaria Municipiului Galati
. Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica din municipiul Galati carora li s-au acordat subventii de la bugetul local in anul 2015, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice – A.N.R.S.C.
. Regulament-Cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice – A.N.R.S.C.
82. Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
23. Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste cerintele de sanatate animala pentru animalele de acvacultura si produsele acestora, precum si pentru prevenirea si controlul anumitor boli ale animalelor acvatice

Guvernul
188. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii Comerciale ”Grup Exploatare si intretinere Palat C.F.R.” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Guvernul
187. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii Comerciale ”Telecomunicatii C.F.R.” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Guvernul
186. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa ”C.F.R. – Marfa” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Guvernul
121. Hotarire pentru aprobarea Strategiei Nationale de Control al Tuberculozei in Romania 2015-2020

Senatul
16. Hotarire cu privire la Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general UE care insoteste Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European pentru Investitii Strategice si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 si nr. 1.316/2013 – COM (2015) 11 final

Share this Post