Monitorul Oficial nr. 196/24.3.2015

Admin/ March 24, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
. Metodologie privind transferul personalului didactic auxiliar si personalului nedidactic angajat in unitatile de invatamant preuniversitar de stat in anii 2015 si 2016

Senatul
21. Hotarire privind completarea art. 60 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotararea Senatului nr. 28/2005

Presedintele Romaniei
353. Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Maritima in grad de Cavaler

Presedintele Romaniei
354. Decret privind eliberarea din functie a unui judecator

Curtea Constitutionala
83. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
3375. Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar si personalului nedidactic angajat in unitatile de invatamant preuniversitar de stat in anii 2015 si 2016

Share this Post