Monitorul Oficial nr. 199/17.3.2016

Admin/ March 17, 2016/ Monitorul Oficial

Presedintele Romaniei
300. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

Presedintele Romaniei
301. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

Agentia Nationala pt Resurse Minerale
2. Decizie privind incetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Furceni, judetul Galati

Presedintele Romaniei
297. Decret privind trecerea in rezerva a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Afacerilor Interne

Presedintele Romaniei
298. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-sef de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

Presedintele Romaniei
299. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
233. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
. Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
315. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute in Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, precum si pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 249/2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plata pentru anul 2016

Autoritatea de Supraveghere Financiara
549. Decizie privind sanctionarea Societatii DONARIO BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
7. Ordin privind completarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 22/2012 de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale

Ministerul Apararii Nationale
M.9. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, al ministrului apararii nationale, al ministrului afacerilor interne si al directorului Serviciului Roman de Informatii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura Comisiei centrale de contestatii din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice, precum si pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura comisiilor de contestatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
505. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, al ministrului apararii nationale, al ministrului afacerilor interne si al directorului Serviciului Roman de Informatii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura Comisiei centrale de contestatii din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice, precum si pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura comisiilor de contestatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii

Autoritatea de Supraveghere Financiara
542. Decizie privind sanctionarea Societatii DIRECTLINE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare

Autoritatea de Supraveghere Financiara
544. Decizie privind sanctionarea Societatii CRYS – ALLY’S BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare

Autoritatea de Supraveghere Financiara
547. Decizie privind sanctionarea Societatii ASIREN BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare si/sau de reasigurare

Ministerul Afacerilor Interne
40. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, al ministrului apararii nationale, al ministrului afacerilor interne si al directorului Serviciului Roman de Informatii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura Comisiei centrale de contestatii din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice, precum si pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura comisiilor de contestatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii

Serviciul Roman de Informatii
8027. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, al ministrului apararii nationale, al ministrului afacerilor interne si al directorului Serviciului Roman de Informatii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura Comisiei centrale de contestatii din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice, precum si pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura comisiilor de contestatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii

Share this Post