Monitorul Oficial nr. 209/22.3.2016

Admin/ March 22, 2016/ Monitorul Oficial

Parlamentul
33. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

Presedintele Romaniei
309. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

Camera Deputatilor
20. Hotarire privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii – Starea uniunii energetice 2015 COM (2015) 572

Camera Deputatilor
21. Hotarire privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Paza europeana de frontiera si de coasta si gestionarea eficace a frontierelor externe ale Europei si la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Paza europeana de frontiera si de coasta si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 si a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului COM (2015) 673 si COM (2015) 671

Curtea Constitutionala
37. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 381 alin. (7) din Codul de procedura penala

Guvernul
162. Hotarire privind organizarea si functionarea Consiliului interinstitutional in domeniul combaterii concurentei neloiale

Ministerul Apararii Nationale
M.8. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura comisiilor de contestatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii

Ministerul Apararii Nationale
. Regulament privind organizarea, functionarea si structura comisiilor de contestatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
1053. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Ministerul Afacerilor Interne
39. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura comisiilor de contestatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii

Ministerul Afacerilor Interne
. Regulament privind organizarea, functionarea si structura comisiilor de contestatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii

Serviciul Roman de Informatii
. Regulament privind organizarea, functionarea si structura comisiilor de contestatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii

Serviciul Roman de Informatii
8026. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura comisiilor de contestatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii

Share this Post