Monitorul Oficial nr. 214/31.3.2015

Admin/ March 31, 2015/ Monitorul Oficial

Parlamentul
59. Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica

Presedintele Romaniei
365. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica

Presedintele Romaniei
369. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

Presedintele Romaniei
370. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

Guvernul
203. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome ”Rasirom”, aflata sub autoritatea Serviciului Roman de Informatii

Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor
52. Ordin pentru aprobarea componentei comisiilor de evaluare a spitalelor in functie de competenta si numarul de paturi, valabila pana la finele primului ciclu de acreditare trimestrul III 2011 – trimestrul II 2016

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
393. Ordin privind aprobarea reglementarii tehnice ”Ghid pentru calculul si proiectarea la actiunea seismica a structurilor metalice de tip rafturi pentru prezentare si depozitare in spatii comerciale”, indicativ GP 128-2014

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
558. Ordin pentru aprobarea modelului legitimatiilor, al stampilelor si al proceselor-verbale de control, constatare si sanctionare a contraventiilor utilizate de catre inspectorii Directiei monitorizare inspectii, verificare si control din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Camera Auditorilor Financiari din Romania
21. Hotarire pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 ”Lista auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care indeplinesc cerintele Protocolului de colaborare incheiat intre Camera Auditorilor Financiari din Romania si Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori”, aprobata prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 5/2014

Share this Post