Monitorul Oficial nr. 215/31.3.2015

Admin/ March 31, 2015/ Monitorul Oficial

Parlamentul
60. Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate ”CFR” – S.A., in domeniul public al municipiului Dej si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej, judetul Cluj

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Ordinului ministrului finantelor publice nr. 217/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, precum si a procedurii de transmitere a datelor in vederea intocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 9 martie 2015

Consiliul Superior al Magistraturii
193. Hotarire pentru completarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
496. Ordin privind contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrana acordata personalului politiei locale

Ministerul Sanatatii
345. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 398/2013 pentru infiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sanatatii

Guvernul
215. Hotarire pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.172/2014 privind aprobarea componentei, atributiilor si modului de functionare ale Comitetului de privatizare, concesionare si arendare al Agentiei Domeniilor Statului

Curtea Constitutionala
31. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2014 privind unele masuri temporare in vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

Curtea Constitutionala
25. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 429, art. 430 alin. (2), art. 1.039, art. 1.040, art. 1.041 alin. (2)-(5), art. 1.042 si art. 1.044 alin. (1) din Codul de procedura civila

Presedintele Romaniei
379. Decret privind trecerea in rezerva a unui general din Ministerul Apararii Nationale

Presedintele Romaniei
366. Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate ”CFR” – S.A., in domeniul public al municipiului Dej si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej, judetul Cluj

Share this Post