Monitorul Oficial nr. 221/1.4.2015

Admin/ April 1, 2015/ Monitorul Oficial

Partidul Social Democrat
. Actul CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Partidul Social Democrat – PSD

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
187. Ordin pentru aprobarea criteriilor de incadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenta medicala primara si din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice din mediul rural si din mediul urban – pentru orasele cu un numar de pana la 10.000 de locuitori, in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea

Ministerul Sanatatii
391. Ordin pentru aprobarea criteriilor de incadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenta medicala primara si din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice din mediul rural si din mediul urban – pentru orasele cu un numar de pana la 10.000 de locuitori, in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea

Guvernul
207. Hotarire privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Apararii Nationale a unui imobil aflat in proprietatea publica a statului, precum si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale, ca urmare a reevaluarii si comasarii

Share this Post