Monitorul Oficial nr. 222/1.4.2015

Admin/ April 1, 2015/ Monitorul Oficial

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
188. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

Parlamentul
64. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative

Presedintele Romaniei
377. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative

Guvernul
216. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale Administratiei Rezervatiei Biosferei ”Delta Dunarii”

Ministerul Sanatatii
389. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

Ministerul Sanatatii
390. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

Ministerul Transporturilor
510. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

Ministerul Transporturilor
511. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile

Ministerul Fondurilor Europene
730. Ordin pentru aprobarea corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – axa III ”Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, domeniul major de interventie 2 ”Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, operatiunea 2 ”Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice”, proiecte la nivel central, apel 7, din cadrul Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice” si la cererea de propuneri de proiecte aferente

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
193. Ordin pentru modificarea si completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiaza bolnavii inclusi in programele nationale de sanatate curative, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 268/2013

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
189. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

Share this Post