Monitorul Oficial nr. 230/3.4.2015

Admin/ April 3, 2015/ Monitorul Oficial

Monitorul Oficial
. Rectificare la Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 158/2015 privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 din 27 februarie 2015

Camera Deputatilor
32. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Consiliului, in ceea ce priveste o majorare a sumei prefinantarii initiale acordate programelor operationale sprijinite de Initiativa privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor COM (2015) 46

Guvernul
225. Hotarire pentru aprobarea Amendamentului 3 convenit prin scrisoarea semnata la Bucuresti la 19 martie 2015 si, respectiv, la 25 martie 2015 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar

Ministerul Finantelor Publice
355. Ordin privind stabilirea unor masuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2015

Camera Deputatilor
29. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene catre Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrala Europeana, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii – Un Plan de investitii pentru Europa COM (2014) 903

Share this Post