Monitorul Oficial nr. 239/31.3.2016

Admin/ March 31, 2016/ Monitorul Oficial

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
1099. Ordin privind legitimatiile eliberate executorilor fiscali care duc la indeplinire masurile asiguratorii si efectueaza procedura de executare silita, in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

Presedintele Romaniei
347. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

Presedintele Romaniei
348. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

Presedintele Romaniei
349. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Interne
56. Ordin pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 77/2015 privind sistemul decizional si de coordonare pentru implementarea programelor nationale si pentru gestionarea asistentei financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
1094. Ordin pentru aprobarea formularului tipizat ”Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor” utilizat de personalul cu atributii de inspectie fiscala, imputernicit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
1106. Ordin pentru modificarea Procedurii de furnizare de informatii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.770/2015

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
13. Ordin privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale de catre Societatea ”Depomures” – S.A. Targu Mures

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
14. Ordin privind stabilirea unor masuri provizorii referitoare la implementarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013

Share this Post