Monitorul Oficial nr. 264/10.5.2013

Wkro/ May 10, 2013/ Monitorul Oficial

Guvernul
212. Hotarire pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze privind consolidarea cooperarii in domeniul infrastructurii, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 2012

Guvernul
. Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze privind consolidarea cooperarii in domeniul infrastructurii

Guvernul
213. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul
214. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala ”Uzina Termoelectrica Midia” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul
241. Hotarire privind aprobarea unei sume din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Comerciala OLTCHIM – S.A. Ramnicu Valcea

Ministerul Economiei
458. Ordin privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritara 1 ”Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, domeniul major de interventie 1.3 ”Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”, operatiunea 1.3.3 ”Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere”

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
923. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie ”Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta” in cadrul axei prioritare ”Imbunatatirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
198. Decizie privind sanctionarea Societatii ”Ionasig Broker de Asigurare” – S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

Primaria Municipiului Galati
. Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica carora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Galati in anul 2013, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Ministerul Fondurilor Europene
452. Ordin privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritara 1 ”Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, domeniul major de interventie 1.3 ”Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”, operatiunea 1.3.3 ”Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere”

Ministerul Finantelor Publice
529. Ordin privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritara 1 ”Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, domeniul major de interventie 1.3 ”Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”, operatiunea 1.3.3 ”Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere”

Ministerul Fondurilor Europene
437. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie ”Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta” in cadrul axei prioritare ”Imbunatatirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

Ministerul Finantelor Publice
567. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie ”Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta” in cadrul axei prioritare ”Imbunatatirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.