Monitorul Oficial nr. 269/8.4.2016

Admin/ April 8, 2016/ Monitorul Oficial

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
724. Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice – aparat central si unitati subordonate, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2015, precum si in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
3549. Ordin privind sesiunea speciala de evaluare nationala 2016 pentru elevii din clasa a VIII-a participanti la loturile nationale de pregatire pentru olimpiadele si concursurile internationale

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania
10. Decizie privind componenta Comisiei superioare de disciplina a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania in mandatul 2016-2020

Consiliul Local al Municipiului Braila
. Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica din municipiul Braila carora li s-au acordat subventii de la bugetul local in anul 2016, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania
11. Decizie pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 16/2013 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului
2. Hotarire pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind acordarea indemnizatiei pentru limita de varsta prevazute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata

Curtea Constitutionala
20. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 249 alin. (8) si art. 250 din Codul de procedura penala

Guvernul
242. Hotarire privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ”Medium Term Notes”

Agentia Nationala pt Resurse Minerale
80. Ordin pentru aprobarea licentei de concesionare pentru explorare a resurselor de lignit din perimetrul Plopisel, judetul Arges

Ministerul Finantelor Publice
460. Ordin pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.739/2013 privind procedura de avizare a structurilor si a personalului care gestioneaza asistenta financiara comunitara, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

Share this Post