Monitorul Oficial nr. 270/8.4.2016

Admin/ April 8, 2016/ Monitorul Oficial

Camera Deputatilor
35. Hotarire privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 in scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor COM (2015) 586

Presedintele Romaniei
400. Decret privind numirea unui vicepresedinte al Autoritatii Electorale Permanente

Primul-Ministru
127. Decizie privind revocarea domnului Dorel Tudor din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu

Primul-Ministru
128. Decizie privind numirea domnului Jakab Istvan in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu

Primul-Ministru
129. Decizie privind eliberarea domnului Iulian Jugan din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Primul-Ministru
130. Decizie pentru numirea domnului Grigore Baboianu in functia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administratiei Rezervatiei Biosferei ”Delta Dunarii”

Ministerul Afacerilor Externe
467. Ordin privind publicarea unui acord incheiat prin schimb de note verbale

Ministerul Finantelor Publice
476. Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 551/2003 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor titlului I ”Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante” al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
614. Ordin privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicatii care beneficiaza de derogare de la restrictia prevazuta la art. 4 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 322/2013 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice

Autoritatea de Supraveghere Financiara
762. Decizie privind sanctionarea Societatii EASY INSURANCE SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare si/sau reasigurare

Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti
1. Hotarire privind modificarea si completarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc, aprobat prin Hotararea Congresului Extraordinar al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti nr. 19/2010

Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului
. Norme Metodologice privind acordarea indemnizatiei pentru limita de varsta prevazute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata – REPUBLICARE

Share this Post