Monitorul Oficial nr. 289/15.4.2016

Admin/ April 15, 2016/ Monitorul Oficial

Ministerul Transporturilor
206. Ordin pentru aprobarea Normelor privind Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la spitalele publice din subordinea Ministerului Transporturilor

Primul-Ministru
135. Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 114/2016 privind stabilirea atributiilor doamnei Cynthia Carmen Curt, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
3602. Ordin privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat – 2016 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale largite ce se pregatesc pentru competitiile internationale, precum si pentru absolventii de liceu care sustin examenul de admitere in universitatile din strainatate

Guvernul
267. Hotarire privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat si pentru invatamantul superior de stat in anul scolar/universitar 2016-2017

Guvernul
268. Hotarire pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii ”C.N.I.” – S.A. aflate sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Agentia Nationala a Functionarilor Publici
964. Ordin privind aprobarea numarului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, componentei nominale a acestora, tematicii pentru concurs, calendarului de desfasurare a concursului si a modalitatilor pentru plata taxei de participare la concursul national de admitere la Programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici pentru anul 2016

Share this Post