Monitorul Oficial nr. 291/18.4.2016

Admin/ April 18, 2016/ Monitorul Oficial

Camera Deputatilor
37. Hotarire privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Strategia de extindere a UE COM (2015) 611

Ministerul Fondurilor Europene
181. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. I si VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile

Ministerul Fondurilor Europene
. Norme Metodologice de aplicare a prevederilor art. I si VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
423. Ordin pentru aprobarea Manualului de procedura pentru implementarea Masurii 20 – ”Asistenta tehnica” si plata contractelor de achizitie publica finantate prin Masura 1 – ”Actiuni pentru transferul de cunostinte si actiuni de informare”, Masura 2 – ”Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei si servicii de inlocuire in cadrul fermei” si Masura 20 – ”Asistenta tehnica” din cadrul PNDR 2014-2020

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
3632. Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare si utilizare a fondului pentru dezvoltarea institutionala a institutiilor de invatamant superior de stat

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
11. Ordin privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
. Standarde de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice

Ministerul Finantelor Publice
. Norme Metodologice de aplicare a prevederilor art. I si VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile

Ministerul Finantelor Publice
473. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. I si VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile

Camera Deputatilor
36. Hotarire privind Comunicarea comuna a Comisiei Europene si Inaltului Reprezentant pentru afaceri externe si politica de securitate catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Revizuirea politicii europene de vecinatate JOIN (2015) 50

Share this Post