Monitorul Oficial nr. 290/18.4.2016

Admin/ April 18, 2016/ Monitorul Oficial

Senatul
52. Hotarire privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind pietele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piata si a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare in ceea ce priveste anumite date – COM (2016) 57 final

Guvernul
278. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Administratia Nationala ”Apele Romane”, aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor

Guvernul
277. Hotarire privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII

Senatul
54. Hotarire privind Raportul Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu referitor la masurile luate in urma reuniunii liderilor privind fluxurile de refugiati de-a lungul rutei Balcanilor de Vest COM (2015) 676 final

Senatul
53. Hotarire referitoare la Raportul Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri Generarea, tratarea si transferul transfrontalier de deseuri periculoase si de alte deseuri in statele membre ale Uniunii Europene in perioada 2010-2012 COM (2015) 660 final

Presedintele Romaniei
405. Decret pentru promulgarea Legii privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase

Senatul
51. Hotarire privind propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind pietele instrumentelor financiare in ceea ce priveste anumite date – COM (2016) 56 final

Primul-Ministru
136. Decizie privind eliberarea domnului Dragos-Nicolae Pislaru din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei Primului-Ministru

Parlamentul
59. Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase

Share this Post