Monitorul Oficial nr. 299/19.4.2016

Admin/ April 19, 2016/ Monitorul Oficial

Guvernul
246. Hotarire privind inscrierea unor bunuri imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Administratiei Nationale ”Apele Romane”, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor

Guvernul
283. Hotarire privind actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Camerei Deputatilor

Ministerul Sanatatii
409. Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbraveni

Ministerul Finantelor Publice
529. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2016, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice

Ministerul Finantelor Publice
. Norme Metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2016

Share this Post