Monitorul Oficial nr. 300/20.4.2016

Admin/ April 20, 2016/ Monitorul Oficial

Guvernul
272. Hotarire pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Reabilitarea liniei C.F. Frontiera-Curtici-Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h; Tronsonul 2: km 614-Gurasada si Tronsonul 3: Gurasada-Simeria”

Guvernul
271. Hotarire pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Pod km 197 + 557, Linia C.F. 101 Chitila-Craiova, intre statiile Slatina si Piatra-Olt”

Guvernul
270. Hotarire pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Pod km 47 + 128, linia C.F. 418A Beclean – Saratel, intre statiile Magherus si Saratel”

Guvernul
269. Hotarire privind modificarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

Agentia Nationala pt Resurse Minerale
8. Decizie privind incetarea concesiunii miniere de explorare a andezitului industrial si de constructii din perimetrul Drinova Est, judetul Timis

Primul-Ministru
138. Decizie privind prelungirea detasarii, incepand cu data de 1 iunie 2016, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului, in functia publica de conducere vacanta de director general al Directiei generale administratie publica locala din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Harghita

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
495. Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societatii PARC INDUSTRIAL CALAN – S.R.L.

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
3. Regulament pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 1/2016 privind transmiterea catre Fondul de garantare a depozitelor bancare a informatiilor necesare intocmirii listei compensatiilor de platit si a celor necesare in procesul determinarii contributiilor anuale ale institutiilor de credit

Primul-Ministru
137. Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Nicusor Marian Buica din functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

Guvernul
275. Hotarire privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0657 Oradea, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, precum si actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul
274. Hotarire privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militara 0901 Botosani, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii

Share this Post