Monitorul Oficial nr. 300/27.5.2013

Wkro/ May 27, 2013/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
187. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50^1 alin. (1) sintagma ”cu modificarile ulterioare” din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

Guvernul
262. Hotarire pentru modificarea si completarea anexei nr. 48 la Hotararea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare

Presedintele Romaniei
558. Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de Mare Cruce

Guvernul
264. Hotarire privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate in administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, in conditiile legii

Guvernul
282. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala Institutul de Proiectari Chimice IPROCHIM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul
287. Hotarire pentru aprobarea Amendamentului nr. 5, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 4 octombrie 2012 si la Londra la 14 noiembrie 2012 intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005

Guvernul
288. Hotarire privind finantarea participarii Romaniei la monitorizarea comuna de cercetare a calitatii apelor fluviului Dunarea de la izvor pana la varsare pentru anul 2013

Guvernul
289. Hotarire privind modificarea anexei nr. 41 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Ministerul Afacerilor Interne
64. Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei afaceri europene si relatii internationale

Ministerul Afacerilor Interne
. Regulament de organizare si functionare a Directiei afaceri europene si relatii internationale

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.