Monitorul Oficial nr. 325/27.4.2016

Admin/ April 27, 2016/ Monitorul Oficial

Senatul
63. Hotarire referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind masurile de garantare a securitatii aprovizionarii cu gaze naturale si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 – COM (2016) 52 final

Senatul
64. Hotarire privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru platile directe in ceea ce priveste anul calendaristic 2016 – COM (2016) 159 final

Senatul
65. Hotarire referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind o strategie a UE pentru gazul natural lichefiat si pentru stocarea gazelor – COM (2016) 49 final

Presedintele Romaniei
434. Decret pentru constatarea vacantei unei functii de membru al Guvernului

Presedintele Romaniei
435. Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

Curtea Constitutionala
143. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare

Ministerul Culturii
2258. Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 2.668/2014

Share this Post